DET BEGYNDTE I 1982

Søndersø Amatørteater Gruppe (SAG) blev stiftet i foråret 1982.


Initiativtager var en ung lærer på Nordmarkskolen, Dorte Lassen (senere Nielsen), der som tilflytter syntes, der manglede ”lidt liv i byen”. Dorte samlede en lille kreds af kolleger og andre yngre borgere i Søndersø og omegn med interesse for teater og musik, og efter en stiftende generalforsamling var SAG’s første udspil en vellykket revy i begyndelsen af juni på den nu nedrevne Søndersø Kro.

 

Revyen blev i november 1982 efterfulgt af ”Folk og Røvere i Kardemomme by”, en forestilling, som blev bakket flot op af det nordfynske publikum og som cementerede SAG som en levedygtig kulturaktør på Nordfyn.

 

Siden har SAG leveret to eller tre teaterproduktioner hvert år. SAG-revyen i første halvdel af juni blev en fast tradition med kun to afbrydelser: I 1984 blev revyen fravalgt til fordel for en lokalhistorisk komedie, og i 2020 måtte revyen aflyses på grund afcoronaen.

 

SAG’s forestillinger omefteråret har været meget forskellige. SAG har opført musikforestillinger, kabareter og klassiske teaterstykker, sidstnævnte også i nye og ”skæve” udgaver, omskrevet af Thomas Malling.Bl.a. var ”Robin Hood” og ”Frankenstein” markante opførelser i 1990’erne.

 

Ind imellemhar SAG haft ideer og kapacitet til en tredje forestilling i en sæson, typisk en mindre produktion i en vintermåned. I et par omgange har SAG i nogle sæsoner også haft et særligt ungdomsteater.

 

Frem til slutningen af 1980’erne blev alle SAG’s forestillinger spillet på Søndersø Kro, men i 1989 fik SAG sit eget teater i byens tidligere bibliotek på Dallundvej i Søndersø. Bygningen fik navnet ”Borgerhuset”, og her har SAG ikke blot teatersal og scene, men også garderobe og køkken.

SAG er serveringsteater, hvor publikum kan vælge at supplere forestillingen med en revy- eller teatermenu. Mad og servering står SAG’s restaurationsafdeling for.

 

SAG er en forening, der lægger vægt på et godt socialt fællesskab. Det betyder bl.a., at SAG kun yderst sjældent ”håndplukker” skuespillere til en forestilling. Udgangspunktet er, at alle, der har lyst til at stå på scenen, skal have lov at prøve.Til gengæld forventer SAG engagement, seriøsitet og lyst til at lære. Ambitionerne om kvalitet ses bl.a. ved, at SAG i stor udstrækning bruger professionelle instruktører og musikere.

Dorte i en pause under forberedelserne til en forestilling. I 1982 syntes hun der manglede "lidt liv i byen"

I 2007 blev SAG 25 års jubilæum fejret. Klik på billedet for at se foto fra festen

I 2022 blev SAG 40 års jubilæum fejret. Klik på billedet for at se foto fra festen